№ 2442– VІ ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”


У тексті Закону України “Про загальну середню освіту”, абзац перший пункту третього статті 9 після слова “заочною” доповнити словом “дистанційною” та після слів: “класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів” словами: “спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами”.