Законодавство


У тексті Закону України “Про загальну середню освіту”, абзац перший пункту третього статті 9 після слова “заочною” доповнити словом “дистанційною” та після слів: “класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів” словами: “спеціальні та інклюзивні класи для […]

№ 2442– VІ ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до законодавчих ...


З ініціативи Міністерства освіти і науки Міністерством праці та соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання.

№ 327 НАКАЗ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТУ


З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій постановляю: В пункті 1. Оголосити в Україні 2011 рік […]

№ 926/2010 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо пріоритетного розвитку ...З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традиційпостановляю: 1. Оголосити в Україні 2011 рік Роком освіти […]

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти ...


На виконання рішення підсумкової колегії Міністерства освіти і науки від 20 серпня 2010 року (протокол № 8/1-2) та з метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, […]

№ 912 Наказ міністерства освіти і науки України КОНЦЕПЦІЯ розвитку ...


№ 588/2011 Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями З метою розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями, утвердження і забезпечення їх прав, реалізації положень Конвенції про права інвалідів, ратифікованої […]

№ 588/2011 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо розв’язання актуальних ...